Niu Wenwen tin rằng mọi thứ ở hiện tại đang trở lại điểm ban đầu.Sau đó, dần dần thêm các cụm từ tìm kiếm làm từ khóa phủ định mới dựa trên hiệu suất của từ khóa

Tôi nghĩ rằng “con hào thực sự” tạo ra giá trị lớn nhất trong dài hạn, và nó sử dụng cách hiệu quả nhất và chi phí thấp nhất để tạo ra giá trị lớn nhất.