Đây là kỷ lục bán điện thoại di động chưa từng có tại Trung Quốc do một hãng điện thoại mới thành lập hơn hai năm đạt được.Điều này đúng với B2B giao dịch và theo định hướng dịch vụ cũng vậy.

Những hiệu ứng dây chuyền này đã dẫn đến sự thịnh vượng của tiểu văn hóa và niconico nghiễm nhiên trở thành nơi sản sinh ra những video liên quan đến tiểu văn hóa hai chiều sớm nhất trên thế giới.