Cocktail pha sẵn khác với rượu mạnh và rượu ngoại, thời hạn sử dụng rất ngắn, ví dụ sản phẩm chung của RIO là 12 tháng. Vì vậy, các nhà phân phối rất mong muốn xuất xưởng sản phẩm và giảm giá theo thời gian. "Ngay cả khi chúng tôi mất tiền , chúng tôi sẵn sàng bán chúng khi chúng hết hạn sử dụng. Khoản lỗ càng lớn "."Huo Tao và Sha Yong đã nói bốn từ khi họ nhớ lại khoản tài chính khi mới bắt đầu kinh doanh.

Bạn sẽ thấy rằng các công ty niêm yết cũng tham gia vào lĩnh vực điện ảnh và truyền hình đều có các lĩnh vực kinh doanh chính giống nhau và điều kiện tương tự. Khi khó thu hẹp khoảng cách, họ có thể lựa chọn các công ty khác.Cách tốt hơn là đột phá lĩnh vực này.