Ngoài ra, các công ty lớn như Ping An, Alibaba và Huawei đều là những đối tác tốt của chúng tôi.Vào tháng 5 năm 2014, Bi Sheng lần đầu tiên xác nhận với thế giới bên ngoài rằng Letao.com đã được một công ty Hồng Kông mua lại và số tiền giao dịch không được tiết lộ.

Điều này có nghĩa là ZhongAn đã giúp người dùng chịu chi phí mua thuốc từ 0 nhân dân tệ đến 3.000 nhân dân tệ.