Yang Guoqiang có một mối quan hệ sâu sắc với con gà sậy, và vì điều này, anh ấy đã khóc suốt cả học kỳ.Nói cách khác, mặc dù đã có ba công ty niêm yết, nhưng vẫn còn rất nhiều dư địa để tăng trưởng trong thị trường sản phẩm bánh mì nhẹ thông thường có quy mô 100 tỷ USD.

Không có gì khó chịu hơn đối với các công ty thương mại điện tử hơn là tỷ lệ từ bỏ giỏ hàng cao.