Giá trị của dữ liệu lớn thể hiện chủ yếu ở 3 khía cạnh: 1. Ở liên kết sản xuất nội dung, tìm ra IP đáp ứng thị hiếu thị trường; 2. Ở liên kết quảng bá phim, tiếp cận người dùng hiệu quả; 3. Ở liên kết chiếu phim, hướng dẫn sự sắp xếp cảnh phim và phản ánh chỉ số Bán chạy.Theo xu hướng nâng cấp tiêu dùng, lượng cầu lớn, nhưng điều quan trọng là phía cung.

Một khi họ tạm thời hỏi về nơi ở của một chuyên gia điện toán đám mây, vì vậy họ đã đổi vé, trở về từ Seattle đến Los Angeles và trò chuyện trong bốn hoặc năm giờ ở sân bay.