Đó là một nhóm kinh doanh như vậy, đã được mua lại ba năm sau đó.Theo báo cáo thường niên năm 2016 của New Studio Group, hiện có 400.000 người sáng tạo trong cộng đồng studio mới và 1,6 triệu tác phẩm gốc.

Bạn cần cung cấp cho người dùng tín hiệu phản hồi, cho họ biết hoạt động của họ thành công hay thất bại, trang tiếp theo lên hoặc cuộn xuống, v.v.