Mọi người, mọi người có thấy ngưỡng cửa ở đây không? Điều này có nghĩa là Baidu đã từ bỏ cơ chế nguồn tin tức (về mức độ ảnh hưởng của nó, chúng ta sẽ nói về nó sau) và xây dựng lại một bộ cơ chế mới để thay đổi các quả trứng từ một sang cái khác. Giỏ cũ & rdquo; bị hỏng nằm trong hộp mới. Hơn nữa, trong hộp mới này, bạn có thể phải trả trước để lên VIP2 hoặc thậm chí VIP3 để có đủ chip cạnh tranh.Ở Trung Quốc, hầu hết mọi người vẫn chưa hình thành thói quen trả tiền cho nội dung.

Nhưng nhiều công ty đã không xem xét quy mô thị trường khi họ mới thành lập, và một số công ty sau đó thậm chí còn phát hiện ra rằng quy mô thị trường lớn hơn nhiều so với họ mong đợi.