Khi bạn thức dậy vào mỗi buổi sáng và làm thêm một ngày làm việc, bạn đang tăng lượng hào của mình hay giảm lượng tiêu thụ của lượng hào của bạn?Sau đó, các nhà đầu tư sẽ làm việc chăm chỉ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sáp nhập công ty mục tiêu với các công ty thượng nguồn và hạ nguồn trong ngành, cải thiện vòng lặp kinh doanh khép kín của bên mua lại, đồng thời đảm bảo lợi nhuận của chính họ.

Nhiều năm trước, Wang Wei đã từng có một "lý thuyết nước thải công nghiệp" về hàm lượng UGC chất lượng thấp.