(Li Jile) in your cart (Li Jing)
Bi Sheng nói rằng khi 1 triệu đôi giày được bán ra mỗi năm thì sẽ có 100.000 người mua.Vì vậy, học mà không học, học mà không hành, học mà không hành thì cũng không được coi là học.

Khi thủy triều xuống, anh ấy kể với nhóm về trải nghiệm thất vọng của Jack Ma và việc Li Ka-shing thành lập một nhà máy nhựa, sử dụng “người đàn ông tuyệt vời” làm ví dụ để thúc đẩy bản thân và nhóm.