"Báo cáo về Chỉ số phát triển du lịch nông thôn của Trung Quốc" chỉ ra rằng năm nay là năm đầu tiên của "kỷ nguyên du lịch nông thôn rộng lớn" của Trung Quốc, và du lịch nông thôn đã trở thành một phương thức nghỉ dưỡng mới của người dân."Một số người mua 70 đôi giày mỗi tháng và hoàn lại tiền. Chỉ cần kiếm tiền này là có thể kiếm được 4.000 nhân dân tệ một tháng.

Nếu bạn không muốn đối mặt với tình huống tiến thoái lưỡng nan là thị trường của bạn tiếp tục thu hẹp, nếu bạn không có kế hoạch chỉ chiếm 20% thị trường và có tham vọng đạt được 25%, bạn phải xem xét vấn đề lặp lại thương hiệu của mình.