Nhân viên này nói với NetEase Technology, "Công ty đã không làm điều đó. Các đồng nghiệp khác đã từ chức. Tôi cũng đã hoàn tất các thủ tục từ chức. Hôm nay tôi quay lại để sắp xếp công việc của mình".Tuy nhiên, chính sách xe năng lượng mới đang dần được thắt chặt, và biển số sẽ chỉ trở nên quý giá hơn.

Một trò chơi xã hội bằng giọng nói "Wolfman Killing" đã càn quét thiết bị di động vào đầu năm 2017 và vẫn đang hot.