Dowon Kyung

Home / i mt
Nó rẻ không thể tưởng tượng và có những dịch vụ không thể tưởng tượng được.Trong số đó, xe đạp công cộng do chính phủ trả là hoạt động kinh doanh chính, chủ yếu bao gồm các thành phố cấp ba trở xuống và các quận, thị trấn xung quanh, v.v. và thu nhập từ các thành phố và quận cấp ba trở xuống chiếm 85% -90%. tổng doanh thu.

Mất đi kho đạn bên ngoài, nhiều công ty thương mại điện tử của Trung Quốc ngay lập tức rơi vào tình trạng suy thoái.