Theo Ma Yunqian, hoặc đầy bình, hoặc phá sản.Nhưng việc rời đi từ một công ty như Baidu khiến Bi Sheng cảm thấy cao là không tốt, anh ấy không sẵn sàng bị ràng buộc bởi hệ thống và văn hóa của người khác trong các công ty lớn. "Trong thời gian ở Baidu, Robin Li ít để ý đến tôi. "

Chúng ta phải đặt cược vào điều đáng tin cậy nhất. Ngay cả khi tất cả người tiêu dùng và nhà cung cấp trên thế giới đều nói JD.com là ngu ngốc, tôi nghĩ chúng ta phải tiếp tục đào sâu đường dẫn của JD và không thay đổi chiến lược và suy nghĩ sớm của công ty vì lợi nhuận.